jueves, 22 de mayo de 2008

Vocabulario en quenindiola

Queridos todos,

Neste blog hai algunhas palabras que poden ser utilizadas cun significado diferente ó dos diccionarios pero non por iso menos válido. Por se acaso, puntualizo:

En este blog hay algunas palabras que pueden ser utilizadas con un significado diferente al de los diccionarios pero no por eso menos válido. Por si acaso, puntualizo:

"Quenindiola": Para os non residentes en Galicia, é algo así como "...que nin deus". Expresando dificultade e/ou asombro. Exemplo: "Esta vila ten un tráfico quenindiola".

"Quenindiola": Para los no residentes en Galicia, es algo así como "... del copón". Expresando dificultad y/o asombro. Ejemplo: "Esta localidad tiene un tráfico quenindiola".

"Feudal": Como debe ser. Sen miramentos, nin jijijí nin jajajás. Por exemplo: A típica muller guapa, seria e rechamante entre centos delas. Pero tamén pode ser feudal unha pinga de chuvia que cae sobre unha formiga e a deixa escarallada.

"Feudal": Como debe ser. Sin miramientos, ni jijijís ni jajajás. Por ejemplo: La típica mujer guapa, seria y destacable entre un cienes y cienes de ellas. Pero también puede ser feudal una gota de lluvia que cae sobre una hormiga y la deja K.O.

"Feudalismo Ilustrado": Pensamento que tentarei desenrolar ó longo deste blog co gaio de gañar adeptos e transformar este mundo de pusilánimes en algo menos vergoñento. Polas boas (Feudalismo Ilustrado) ou polas malas (Feudalismo).

"Feudalismo Ilustrado": Pensamiento que intentaré desarrollar a lo largo de este blog con objeto de ganar adeptos y transformar este mundo de pusilánimes en algo menos vegonzoso. Por las buenas (Feudalismo Ilustrado) o por las malas (Feudalismo).

"Ter ou non ter Rock" (algo ou alguén): Básico. Non se refire só ós musicos, se non a todo nesta vida e nas outras. Por exemplo... O Chiki-Chiki ten pouco Rock pero a Richard Wagner lle saía polos poros da pel.

"Tener o no tener Rock" (algo o alguien): Básico. No se refiere sólo a los músicos, si no a todo en esta vida y en las otras. Por ejemplo... El Chiki-Chiki tiene poco Rock pero a Richard Wagner le salía por lo poros de la piel.

"Schuiiiiin!!!": Onomatopeia de desenvainar. Habitualmente, utilizarase despois do fracaso do Feudalismo Ilustrado e precede a momentos de Feudalismo, a secas.

"Schuiiiiin!!!": Onomatopeya de desenvainar. Habitualmente, se utilizará tras el fracaso del Feudalismo Ilustrado y precederá a momentos de Feudalismo, a secas.

Exercicios: Formar frases que recollan o máximo de palabras deste vocabulario.

Ejercicios: Formar frases que recojan el máximo de palabras de este vocabulario.

Exemplo:
Segundo o pouco Rock de Al Gore, este planeta está sufrindo un cambio climático quenindiola pola acción do ser humano pero na miña opinión feudalista ilustrada este planeta leva tendo cambios climáticos moito máis feudais dende toda a súa historia xeolóxica.

E engado: A contribución da humanidade ó cambio climático é tan insignificante como unha cabeza cortada máis ou menos en Braveheart. Deus, pero se somos un gran no cú da Terra... Aparecimos onte e pasado mañá non quedará de nós nin a cicatriz. Schuiiiiin!!!

Ejemplo:
Según el poco Rock de Al Gore, este planeta está sufriendo un cambio climático quenindiola por la acción del ser humano pero en mi opinión feudalista ilustrada, este planeta lleva teniendo cambios climáticos mucho más feudales desde toda su historia geológica. La contribución de la humanidad al cambio climatico es tan insignificante como una cabeza cortada más o menos en Braveheart. Dios mío, pero si somos un grano en el culo de La Tierra. Aparecimos ayer y pasado mañana no quedará de nosotros ni la cicatriz. Schuiiiiin!!!

2 comentarios:

Ad astra per aspera dijo...

ben, tranquilízame saber que coñecía a meirande parte dos palabros. xa podo ler este blog sen tradutor.

Chousa da Alcandra dijo...

Entendo cada unha das palabras. O carallo vai ser agora entendelas cando as compoñas xuntas. Tentar hei tentalo.

En garda: Schuiiiiin!!!!