miércoles, 28 de mayo de 2008

Machismo?

Que hai Machismo? Já! Oxalá... iso sería mellor que o papanatismo actual.

O que hai é unha falta de educación e de respecto nesta sociedade que asusta. Pero que carallo/cona é iso da paridade de xénero nas listas electorais? Diola! Tanto para iso como para calquera cousa habería que elixir á xente máis preparada, sexa home ou muller.

Por certo, eu son home e as normas desta sociedade supostamente machista se encargan, cada día, de lembrarme que eu teño infinitamente menos dereitos sobre a miña filla que a súa nai. Si, xa sei que algún de vós pensará que precisamente iso é machismo...

Ou sexa, que cando a muller é a perxudicada é machismo pero cando o perxudicado é o home... tamén é machismo?

Diso nada! O que pasa é que para compensar o machismo do pasado agora somos máis papistas co papa.

Que hay Machismo? Já! Ojalá... eso sería mejor que el papanatismo actual.

Lo que hay es una falta de respeto y educación en esta sociedad que asusta. Pero qué carajo/coño es eso de la paridad de género en las listas electorales? Dios! Tanto para eso como para cualquier otra cosa habría que escoger a la gente más preparada, sea hombre o mujer.

Por cierto, yo soy hombre y las normas de esta sociedad supuestamente machista se encargan, cada día, de recordarme que yo tengo infinitamente menos derechos sobre mi hija que su madre. Sí, ya sé que algunos de vosotros pensará que precisamente eso es machismo...

O sea, que cuando una mujer es la perjudicada, es machismo pero cuando el perjudicado es un hombre... también es machismo?

Y una mierda! Lo que pasa es que para compensar el machismo del pasado nos estamos volviendo más papistas que el papa.

No hay comentarios: